Okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşiginiň netijeleri

2021-njy ýylyň 3-nji maýynda Mary şäheriniň Türkmen Döwlet Energetika institutynda geçirilen Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşiginde ,,Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinden I, II, III orunlara we toparlaýyn I orna mynasyp bolan talyplary barada maglumat.

  • Kömmiýew Kakamyrat Ýazgeldiýewiç - “Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak” hünäriniň 1-nji ýyl talyby - Türkmenistanyň  jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş - II orun

  • Jumadurdyýewa Jennet Serdarowna - “Elektroenergetiki ulagmalaryň awtomatizasiýasy we rele goragy” hünäriniň 1-nji ýyl talyby - Türkmenistanyň  jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş - III orun

  • Jepbarow Atajan Şatlykkowiç - “Awtomatlaşdyrylan elektrotermiki ulgamlaryň önümçiligi” hünäriniň 1-nji ýyl talyby - Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary - III orun

  • Berdiýew Hemra Guwançgeldiýewiç - “Maglumat ulgamlary” hünäriniň (nebitgaz pudagynda) 1-nji ýyl talyby - Häzirki zaman kompýuter tehnologiýasy - I orun

  • Ezizow Mergen Şatlykowiç - “Maşyngurluşygyň tehnologiýasy”hünäriniň 1-nji ýyl talyby - Himiýa - I orun

  • Ezizow Mergen Şatlykowiç - “Maşyngurluşygyň tehnologiýasy”hünäriniň 1-nji ýyl talyby - Himiýa toparlaýyn - I orun

  • Orazow Allanur Rozyjumaýewiç - “Himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak” hünäriniň 1-nji ýyl talyby - Himiýa toparlaýyn - I orun

  • Muhadowa Merjen Serdarowna - “Himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak” hünäriniň 1-nji ýyl talyby - Himiýa toparlaýyn - I orun

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65